Elcykel Premie

Pengarna för bidrag till elfordon är nu slut

Har du köpt ett bidragsberättigat elfordon så kan du fortfarande lämna in din ansökan. Vi kan dock varken behandla den eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket fått ny budget för 2019.

I den budgetproposition för 2019 som övergångsregeringen överlämnade till riksdagen den 15 november 2018 finns medel för elfordon. En övergångsregering har begränsade befogenheter. Den budget som lämnades utgår från tidigare riksdagsbeslut och lämnar utrymme för justeringar när det finns en ny regering på plats. Bidraget förutsätter också att riksdagen godkänner regeringens förslag till budget för 2019. Beslut tas i december.

Om det i 2019 års budget inte anslås pengar till bidrag för elfordon, kommer du att få ett avslagsbeslut om detta.

https://www.naturvardsverket.se

/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/Ansokan/

Regeringens budgetproposition som lämnades 20 september är ett förslag till riksdagen. Riksdagen kommer att besluta om förslaget under hösten.

Privatpersoner som fyllt 18 år som köper en elcykel eller en elmoped ska enligt förslaget få en premie/bidrag på 25 procent (det kommer inte gälla hobby- eller leksaksfordon). Det handlar om ett bidrag per person. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum ska spara kvittot för att kunna ansöka om bidraget. På kvittot måste det framgå vilket fordon det gäller, genom till exempel ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

Regeringens plan är att förordningen om elfordon ska träda i kraft den 1 januari 2018. Men det kan dröja en bit in på våren innan man som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Mer information om bidraget kommer att finnas närmare årsskiftet.

Regeringen föreslår att Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget till privatpersoner. Naturvårdsverket arbetar nu med frågan om hur detta ska gå till.

Frågor om detta kan ställas till Naturvårdsverkets kundtjänst

Annonser
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close